Mange U.

Ikväll spelade Uggla på Solgården, vilket innebar oss i sandynorna och knökat med folk. Härlig stämning rakt av. And we love it!
Jag och Hanna fick reivilegiet att få vara med på Julias instagram dessutom, det är inte illa pinkat.
Magnus Uggla - solgården