Färdigvårdad.

Då var man så gott som färdigvårdad av den personliga materiellen. Egentligen borde man fått läst igenom lite SoldF, men eftermiddagens löptur + bastandet tog på krafterna efter en natt med dålig sömn.. 

Materiellvård - Minion - SoldF