Snärtiga.

Var lite snärtiga och gick ut i skogen och tränade på att göra upp en eld. Jag bidrog inte jättemycket i själva elden på bilden, men lär kunna få upp en när det väl är dags.