Sytjänst.

Sytjänst är inte kul, åtminstone när ingen vet hur man får in en tråd i en nål, men vi hjälps åt så gott det går (även om det är en björntjänst vi gör). Imorgon kommer vara tröttsamt, men vi får stå ut.. Laget före jaget!